Registerbeskrivning för S:t Karins Hem och Skola Rfs telefonkatalog

25.05.2018 kl. 12:00

Här följer registerbeskrivning enligt EU:s dataskyddsförordning, 2016/679

1. Registerförare Hem och Skola i S:t Karins
2. Registeransvarig person Sittande ordförande
3. Registrets namn Telefonkatalogen för St. Karins svenska skola
4. Ändamål med registret Katalogen sammanställs för att föräldrar och barn lättare skall kunna nå varandra.
5. Innehåll i registret
  • Elevens namn, årskurs, hemadress och telefonnummer
  • Elevens föräldrars namn, hemadress, epost och telefonnummer
6. Källor som i regel används för registret Föräldrarna/vårdnadshavarna fyller i uppgifterna på en egen blankett och Hem och Skola i S:t Karins samlar in dem
7. Ändamål för vilka personuppgifter i regel lämnas ut Personuppgifter lämnas inte ut åt någon tredje part
8. Skydd av registret Registret sparas på personlig dator hos ansvarig styrelsemedlem
-