Välkommen!

Föreningen Hem och Skola i S:t Karins (HoS) är en förening för alla familjer med barn i S:t Karins svenska skola eller förskola. Föreningen vill främja, understöda och utveckla samarbetet mellan lärare, elever och föräldrar och tillsammans arbeta för trivseln i skolan. Föreningen grundades år 2011.

 

Hem och skola i S:t Karins arrangerar och stöder olika former av verksamhet för skolans elever och familjer, bland annat:

● sammanställer den årliga skolkatalogen

● arrangerar klubbar efter skoldagen (bl.a. schackklubb och ordkonstklubb)

● stöder kultur- och idrottsevenemang (Skolmusik, Stafettkarnevalen, teaterbesök osv.)

● ordnar den årliga Läsnatten tillsammans med skolan

● ordnar Svenska Dagen -festen och Vinterjippot

● stöder elevministeriets och eftis verksamhet

● delar ut stipendier på våravslutningen

 

Såhär under coronatider jobbar föreningen för att stärka gemenskapen, bland både elever, lärare och föräldrar i vår skola.

 

Hem och Skola, det är alla vi föräldrar som har barn i S:t Karins svenska skola.  Klassföräldrarna och styrelsen och andra aktiva jobbar för att föreningen ska lyckas i sin verksamhet, men föreningen behöver och finns till för alla föräldrar. Tillsammans lyckas vi. För våra barn är det en trygghet när också föräldrarna känner varandra. 

 

Har du idéer till verksamheten tveka inte att ta kontakt med klassföräldrarna i ”din” klass eller med styrelsen. Det kan vara ris eller ros, idéer om hur vi kan utveckla vår verksamhet, åsikter om såväl föreningens som skolans verksamhet mm.

 

Som medlem bidrar du till verksamheten genom att ställa upp där det behövs, betala medlemsavgiften på hösten  och genom att delta i evenemang som ordnas.
 

Föreningens bankkonto: FI86 6601 0001 0932 51
Mottagare: Hem och Skola i S:t Karins
Summa: 15€/ familj för läsåret 2021-22.
Referensnummer: 20255

 

Du kan också skanna QR-koden i din bank:

QRkod medlemsavgift 2021-2022