Välkommen!

Föreningen Hem och Skola i S:t Karins (HoS) är en förening för alla familjer med barn i S:t Karins svenska skola eller förskola. Föreningen vill främja, understöda och utveckla samarbetet mellan lärare, elever och föräldrar och tillsammans arbeta för trivseln i skolan. Föreningen grundades år 2011.

 

Hem och skola i S:t Karins arrangerar och stöder olika former av verksamhet för skolans elever och familjer, bland annat:

● sammanställer den årliga skolkatalogen

● arrangerar klubbar efter skoldagen (i år bl.a. schackklubb och ordkonstklubb)

● stöder teaterbesök och kulturevenemang

● ordnar den årliga Läsnatten tillsammans med skolan

● skaffar böcker till skolans bibliotek

● stöder elevministeriets verksamhet

● delar ut stipendier på våravslutningen

Som många av er säkert vet har föreningen också kämpat hårt för att få till stånd ett nytt skolhus.

 

Hem och Skola, det är alla vi föräldrar som har barn i S:t Karins svenska skola.  Klassföräldrarna och styrelsen och andra aktiva jobbar för att föreningen ska lyckas i sin verksamhet, men föreningen behöver och finns till för alla föräldrar. Tillsammans lyckas vi. För våra barn är det en trygghet när också föräldrarna känner varandra. 

 

Har du idéer till verksamheten tveka inte att ta kontakt med klassföräldrarna i ”din” klass eller med styrelsen. Det kan vara ris eller ros, idéer om hur vi kan utveckla vår verksamhet, åsikter om såväl föreningens som skolans verksamhet mm.

 

Som medlem bidrar du till verksamheten genom att ställa upp där det behövs, erlägga medlemsavgiften på hösten  och genom att delta i evenemang som ordnas.
 

Föreningens bankkonto är FI86 6601 0001 0932 51
Summa: 15€/ familj för läsåret 2019-20.
Skriv barnets/barnens namn i meddelandefältet.