Klubbar

Under hösten 2018 har Hem och Skola i S:t Karins ordnat nybörjarklubb i schack. En fortsättningsklubb i schack fortsätter under våren 2019 i Andreas Slamas regi. Andreas telefonnummer är 040 503 2034. Vill du komma med och spela schack är det bara att kontakta Andreas!

 

Har du tips eller önskemål angående klubbverksamheten går det bra att kontakta någon i styrelsen!

 

Hem och Skola i S:t Karins r.f. har under vårterminen 2019 ordnat en frivillig morgonklubb för barn i åk 1-3. Klubben ordnas kl 8-9 må-ti och to-fre med start måndagen den 7.1.2019. Det är föräldrarna själv som ordnar morgonklubb via sin förening. Efter vårterminen utvärderar vi hur det gått och gör beslut om fortsättningen.

Som morgonklubbsledare fungerar Mia Forssell, som också jobbar i skolan som skolgångshandledare och eftisledare. Mias telefonnummer är 050-476 5689. 

Klubben ordnas i skolans utrymmen; måndagar, torsdagar och fredagar i ettornas klassrum och tisdagar i tvåornas klassrum. Eleven ska komma in till morgonklubben och anmäla sig till Mia på morgonen då skolklockan ringer in kl. 8.00. Mia antecknar vilka elever som är på plats. Föräldrarna bestämmer själva vilka dagar eleven deltar i morgonklubben. Ingen närvaro- eller frånvaroanmälan behövs skilt för varje dag.

 

Egen, hälsosam frukost kan tas med ifall man så önskar. Samma regler gäller som i skolan och på eftis, dvs inget godis och ingen mobilanvändning. Olika aktiviteter ute och inne ordnas beroende på dagens deltagarantal.

 

Märk: Eleven kan inte få av staden ordnad taxiskjuts till morgonklubben, utan endast till skolan enligt läsordningen.  

 

Deltagande i klubben kostar 30 € för vårterminen (betalas i början av vårterminen) samt 1€ per gång som man deltar i klubben (faktureras i juni).  Dessutom skall familjen vara medlem i föreningen Hem och Skola i S:t Karins. 

 

Ifall du vill anmäla ditt barn till klubben:

Fyll i anmälningsblanketten före 5.1.2019. 

Betala 30 € till föreningens konto senast söndagen 13.1.2019. Ange elevens namn som meddelande i betalningen. Kontonumret är: FI86 6601 0001 0932 51

 

Barnen är inte försäkrade från föreningens sida under klubbtiden. Vi uppmuntrar föräldrarna att förse ert barn med en olycksfallsförsäkring. Via Förbundet Hem och Skola har vi en gruppansvarsförsäkring som under vissa omständigheter ersätter person- och sakskador (se https://www.hemochskola.fi/foreningar/medlemsformaner/ för mera information).

 

Frågor om morgonklubben kan riktas till Anna Sell, sell.anna@gmail.com.