Kontaktuppgifter

Uppgift

Namn

e-postadress

Ordförande

Anna Sell info.hemochskola (at) gmail.com

Viceordförande

Anna Kuusela info.hemochskola (at) gmail.com

Kassör (suppleant)

Robert Sundell

info.hemochskola (at) gmail.com

Lärarrepresentant

Maria Engblom info.hemochskola (at) gmail.com

Sekreterare

Pamela Friström info.hemochskola (at) gmail.com

Klubbar

Eva Sourander

klubbar.hemochskola (at) gmail.com

Webb- och someansvarig

Katarina Grönqvist info.hemochskola (at) gmail.com

Huvudombud för klassföräldrar

Jannike Bredenberg info.hemochskola (at) gmail.com

Suppleant

Petronella Forsell

info.hemochskola (at) gmail.com