Kontaktuppgifter

Uppgift

Namn

e-postadress

Ordförande

Eva Sourander info.hemochskola (at) gmail.com

Viceordförande

Pamela Friström info.hemochskola (at) gmail.com

Kassör

Robert Sundell

info.hemochskola (at) gmail.com

Lärarrepresentant

Tommy Holm, fr.o.m. augusti 2021 Caroline Nedermo info.hemochskola (at) gmail.com

Sekreterare, some

Katarina Grönqvist info.hemochskola (at) gmail.com

Klubbar

Charlotte Lundell  och
Senja Tiikkainen

info.hemochskola (at) gmail.com

Huvudombud för klassföräldrar

Henrika Björkell-Virta info.hemochskola (at) gmail.com

Suppleant

Päivi Mecklin

info.hemochskola (at) gmail.com
Suppleant Robert Qvarnström info.hemochskola (at) gmail.com